top of page

טקס חתונה אלטרנטיבית של הפסטאפרים

מפלצת הספגטי המעופפת (באנגלית: Flying Spaghetti Monster) היא האל של הדת הפרודית "הכנסייה של מפלצת הספגטי המעופפת" או "פסטפריאניזם" (שילוב המילים "פסטה" ו"ראסטפארי") לעתים מכונה גם כ"נודליזם". בגלל הפופולריות והחשיפה שלה, מפלצת הספגטי המעופפת משמשת גרסה עכשווית לקנקן התה של ראסל - טיעון שבא להפריך את הטענה כי תאוריות שאי אפשר להוכיח כי הן אינן נכונות, צריך הספקן עצמו להוכיח למה הן אינן נכונות. רעיון מפלצת הספגטי המעופפת זכה לסיקור אוהד בעיתונות ובאינטרנט, ואף בקהילה המדעית, אך ספג ביקורת קשה מקהילת התכנון התבוני. חלק מהאנשים שראו בעצמם פסטפריאנים עסקו במחלוקות הדתיות, כולל המחלוקת בפולק קאונטי, פלורידה, שם שיחקו תפקיד במניעת אימוץ כללים חדשים ללימוד תורת האבולוציה על ידי מועצת בית הספר המקומי.

מפלצת הספגטי המעופפת הופיעה לראשונה במכתב פתוח הומוריסטי שנכתב בידי בובי הנדרסון - בוגר אוניברסיטת אורגון ובעל תואר בפיזיקה. הנדרסון שלח את המכתב כמחאה על החלטת מועצת החינוך בקנזס להתיר לימוד תכנון תבוני כתחליף ללימוד תורת האבולוציה בשיעורי מדע בבית ספר ציבורי. במכתב, הנדרסון לועג לטענה כי הימצאותם של דברים אותם המדע אינו יכול להוכיח היא ההוכחה לכך שקיים אל, על ידי הצגת אמונה בבורא אשר מזכיר בדמותו ספגטי וכדורי בשר עם רוטב. הנדרסון הוסיף וקרא למועצת החינוך להקציב זמן שווה ללימוד דת מפלצת הספגטי המעופפת בשיעורי מדע לצד תיאורית התכנון התבוני.

פוסטים אחרונים