top of page

קהילת העבריים בדימונה

'פסח מלכותי' הוא החג המרכזי של קהילת העבריים ('כושים עבריים') בו הם מציינים את שחרורם 'מבית עבדים' בארה"ב שם הם חיו כמו בני ישראל 400 שנים ויצאו בעקבות 'חזון 45 השניות' של מייסד התנועה בן עמי קרטר (בן ישראל). לארץ ישראל לא לפני שחיו שנתיים וחצי בליבריה 'כדי להיטהר' לקראת הכניסה לארץ. "אנחנו לא דת יהודית אנחנו שייכים שבטית לשבט יהודה' סיפר לי נציג הקהילה. בחג מגיעה כל משפחה בלבוש (לא סינטטי) צבעוני משל עצמם, רוקדים ומקימיים הפנינג שלם. הקהילת בת 2700 איש חי על תפריט טבעוני (כולל גלידריה מקומית על בסיס סויה - מאוד טעים) צמם בכל יום שבת, מאמינה בחיים הוליסטים כוללים ומחייבת את בני הקהילה ללכת לחדר כושר כל שבוע. הם משרתים בצבא, לומדים בבתי ספר בפיקוח משרד החינוך ומוכרים מוצרי סייטן (חלבון חיטה) לכל הארץ. בחג שבועות יוצאים כל בני הקהילה בריקודים ומקיימים טקס צבעונים בו הכהן רוקד ומביא את עגלת הביכורים אליו מצטרפים כל יתר כהני העדה שמפזזים כילדים אותם מלווים בשירה וריקודים הנשים מה שהופך את כל הקהילה ל'עדת ריקודים' ושמחה

bottom of page