top of page

שומרונים

לפני אלף שנה מנו השומרונים יותר ממיליון נפש. כיום, לאחר שהם שסבלו רדיפות מצד הצלבנים, הרומים, הממלוכים והמוסלמים, הם מונים פחות משבע מאות. בעבר הם גרו בתוך שכם, אך בגלל התנכלויות מצד הפלשתינים עברו חלקם למובלעת בחולון, ורובם - להר גריזים, המקום המקודש לקהילת השומרונים, שבו נמצאות חורבות המקדש שלהם, המקביל לבית המקדש היהודי.

לשומרונים יש ויכוח ארוך בשנים עם היהדות: הם טוענים כי הם ממשיכי המסורת האמיתית של היהדות . אלעזר צדקה, הכהן הגדול והמנהיג הרוחני של הקהילה, מסביר: "אנחנו השומרונים צאצאי הכהן הגדול אהרון, בני דת משה. אנו נקראים גם 'השומרים', כי שמרנו כל השנים את המסורת של משה".

לפי גרסה שמופיעה בגמרא השומרונים הם הכותים - בני גרים שמלך אשור יישב בשומרון. לפי החוקרים השומרונים הם צאצאים של שבטי ישראל שנותרו באזור השומרון עם חורבן ממלכת ישראל הצפונית. בתחילה היהדות נתנה לקבל אותם, אך במאות השנייה והשלישית הוגבר החיץ בין היהדות לשומרונים שהחלו למרוד ברומים, והביעו עמדות עצמאיות: בין היתר השומרונים לא מקבלים את קדושתה וייחודה של ירושלים, הם שומרים באדיקות על כללי ספר התורה אך אינם מקבלים את יתר ספרי התנ"ך, ואף דוחים את מצוות שולחן ערוך.

 

 

זבח פסח

זבח פסח

קבלת התורה. סוכות

קבלת התורה. סוכות

עלייה לרגל. הר גריזים

עלייה לרגל. הר גריזים

תפילה

תפילה

bottom of page