top of page

יהדות

היהדות היא אחת מהציוויליזציות העתיקות בעולם, נושאת על גבה זיכרון של כמעט 3000 שנה. היא גם אחת הדתות מרובות החגים והטקסים. אני מאוד אוהב את החגים והטקסים היהודים שיש בהם ערבוב של משפחתיות, אתוס לאומי, מורשת עבר חקלאית ושקדנות לימודית. אני נזכר איך דמעות עלו בעיניי בהלוויה הגדולה שהייתה בארץ לרב עובדיה יוסף כאשר ראיתי למולי אלפי חסידים דומעים ומשמיעים זעקות שבר. נעצבתי לשמוע בן לעדה האתיופית מבשר לי בטקס חג הסיגד בירושלים כי כבר לא בטוח אם בעתיד מישהו מבני העדה יצליח לשמר את המסורת העתיקה שלהם. חיוך עלה בפניי כאשר ילד קטן מחסידות צאנז הסביר לי בטקס תשליך המוני של העדה כי הוא הגיע מוקדם לתפוס מקום מול האדמו"ר במטרה "לתפוס את החטאים שלו" וכי למה שאלתי ? "כי החטאים של האדמו"ר" אמר לי בעיניים נוצצות "בשבילנו אלו הם מצוות קדושות". הייתה לי את הזכות ללוות 17 ניצולי שואה מנתניה ולחגוג איתם בפעם הראשונה את בר המצווה שלהם לצד ילדיהם שהתרגשו לא פחות מהם. עמדתי נפעם בטקס החתונה של נכדו של האדמו"ר מצאנז ודמיינתי שאני מהלך בעיירה יהודית גלותית עם גינוני מלכות וטקסיות רבת רושם. 

bottom of page