top of page

אסלאם

אנחנו חיים בארץ עם מיעוט מוסלמי גדול, מוקפים מוסלמים מכל עבר, ובכל זאת כמה אנחנו באמת יודעים על התרבות שלהם? על עיקרי הדת שלהם? אז החלטתי לשנות זאת ובשיא חודש הרמאדן הצטרפתי לסיור וארוחת 'איפטר' בסיום הצום אצל משפחה חביבה שאירחה אותי ועוד כמה אורחים בעלי עניין שהגיעו כמוני לכפר ג'אסר אל זרקא. בכפר הזה שאנחנו חולפים על פניו במהירות כשאנחנו נוסעים בכביש החוף. בסיור שערכה עמותה מקומית למדנו על מורכבות החיים בכפר שכביש החוף סוגר עליו ממזרח,  וישובים מבוססים מצפון ומדרום וכל שנותר להם הוא רצועת חוף קטנה. היישוב וסובל מדחייה בחברה הערבית עצמה. בארוחה למדנו משהו על מנהגי החג והעובדה שמיליוני מאמינים מחויבים לצום במשך חודש שלם מזריחה ועד שקיעה. חודש שבו מחויבים הדבקים בקוראן להתבוננות פנימית, התקרבות לאל, צניעות ואיפוק.  

 

לפני כמה שנים גיליתי את הזרם הסופי – זוהי המיסטיקה של האיסלאם.  כאשר הצטרפתי למפגשים ולימוד בין-דתי שהתקיימו בביתו של הרב רוברטו ארביב (איש התנועה המסורתית ומנהל 'מדרשת עיון'). דרך אותם מפגשים למדתי על התנועה המופלאה הזאת ופגשתי אנשים שמחברים בין עולמות כך נחשפתי לריקודים המופרסמים ולשירתו המהפנטת של המשורר הסופי הדגול - רומי

bottom of page