תפילה

בספר "פצועי תפילה - תפילה לאחר 'מות האל", מספר המחבר פרופ' אבי שגיא כי "גם לאחר 'מות האל' התפילה ממשיכה

להתקיים כיוון שהיא פנומן ראשוני בקיום, שאינו מותנה בשאלת הנמען של התפילה - האדם הוא יש מתפלל".כך הוא קובע. ואכן טקס

התפילה עובר כחוט השני בכל ההיסטוריה, הדתות והתרבויות. 

מיסה ארמנית
מיסה ארמנית
לאחר תפילת נעילה ממתינים לתקיעת שופר
לאחר תפילת נעילה ממתינים לתקיעת שופר
ניצולי שואה קוראים בתורה בבר המצווה
ניצולי שואה קוראים בתורה בבר המצווה
תפילת שחרית של היהודת הרפורמית
תפילת שחרית של היהודת הרפורמית
שומרונים בזבח פסח
שומרונים בזבח פסח
תפילה בגני טל יום לפני ההתנתקות
תפילה בגני טל יום לפני ההתנתקות