top of page

טקס תשליך עם האדמו"ר מצאנז


די נדיר לזכות לצלם טקס תשליך בראש שנה כיוון שבמרבית הקהילות הדתיות טקס זה נערך במהלך החג אך בחסידות צ'אנז נוהגים לדחות את הטקס לערב כיפור אז כל הקהילה מתכנסת במנחת מסוקים שצופה על הים ובהינתן האות כולם מתאספים סביב האדמו"ר ומתפללים יחדיו

פוסטים אחרונים